:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เข้าร่วมพิธีซ้อมการประชุมวิชาการ และการเลือกตั้ง นายกองค์การ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 (10 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.)วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ปีการศึกษา 2566 และ 2567 เข้าร่วมพิธีซ้อมการประชุมวิชาการ และการเลือกตั้ง นายกองค์การ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 161

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com