:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย (13 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันรักการอ่าน ภาษาไทย ได้รับรองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 155

ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com