:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2567 (27 มิ.ย. 2567)
ภาพข่าว

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม(เทพแห่งผู้สร้างและเทพประจำครูช่าง) เนื่องในวันไหว้ครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานในบวงสรวงพระวิษณุกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ถูกจัดในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยมีคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 45

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com