ประชาสัมพันธ์ เปิดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี พ ศ.2566 (1 พ.ค. 2566)
ภาพข่าว

ประชาสัมพันธ์ เปิดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี พ ศ.2566 โดยมีคุณสมบัติและเอกสาร ดังนี้ ซึ่งจะมีการสอบสมรรถภาพในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นี้ ติดต่อได้ที่ สนง.กิจการนักศึกษาฯ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 302

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
การเงิน กองทุนกู้ยืม 054-887121 || สำนักงานเลขานุการ 054-887123 , 088-2581224
สำนักทะเบียนวิชาการ : 064-4267028 || Fax : 054-887122 E-mail : webmasterctech@gmail.com
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com