:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3. ประจำปีการศึกษา 2565 (29 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

อ. อโนชา งามจิต รองผู้อำนวยการผ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และคณะอาจารย์ผู้ประเมินได้ให้เกียรติประเมินผลงานของนักศึกษาในระดับ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โดยให้คำแนะนำและสอบถามเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ โดยภายในกิจกรรมครั้งนี้ มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอาหาร คอมพิวเตอร์ และงานด้านการเกษตรมากมาย ซึ่งสามารถต่อยอดและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 239

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com