:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (13 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน โดยผลการแข่งขันดังนี้ นางสาวปราณปรียา แสนท้าว ได้เหรียญทองอันดับ 3

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 186

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com