:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมเดินทางไกลของกองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ (17 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

กองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา2565 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา2565 ของกองลูกเสือโดยมีลูกเสือระดับชั้นปวช.1 เช้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการเดินทางไกลในซึ่งเดินทางไกลในป่าที่ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา มีฐานทั้งหมด 5 ฐาน ซึ่งเป็นไปด้วยความราบรื่นและสนุกสนาน

แหล่งข่าว อ.สาธิต วงค์จันทร์ และ อ.นันต์ภัสสณ์ เรือนเดื่อ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 376

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com