:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (23 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

เมื่อ 23 ธ.ค.2564 เวลา 10.00 น. ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ คณาจารย์ และนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 680

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com