:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (16 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานพิธี โดยมีคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 587

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com