:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด (10 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

10 พ.ย. 2565 เวลา 9.00น. คณะอาจารย์และนักศึกษาขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ ร่วมประชุม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 383

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com