:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 (7 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ให้การต้อนรับ   ซึ่งมีนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวนการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เป็นประธานคณะกรรมการ ในการตรวจประเมินครั้งนี้และทางคณะกรรมการยังได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 174

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com